निरामयचे नियमित चालणारे उपक्रम

श्रेणी वार वेळ ठिकाण संपर्क
सर्वासाठी सोमवार सायंकाळी ६.०० वा गोरेकर काका भवन, अक्षदा मंगल कार्यालयाजवळ, परभणी सौ. कुंडीकर मो. ९६२३३६२५६४
सौ. रामपुरकर मो. ९१७५९१७७५७
सर्वासाठी मंगळवार सकाळी ६.०० वा डॉ. गणेश देशमुख यांचे निवासस्थान, म्युनिसिपल कॉलनी, जिंतूर रोड, परभणी श्री मोहन गंधर्व मो. ९४२३७३८८६६
सर्वासाठी गुरुवार, रविवार सकाळी ६.०० वा गोरेकर काका भवन, अक्षदा मंगल कार्यालयाजवळ, परभणी डॉ. श्री. डिग्रसकर मो. ९४२२१७६४५५
डॉ. श्री. रामढवे मो. ९४२२१७७२३९
वैद्यक व्यावसायिकांसाठी सोमवार सकाळी ६.०० वा औषध भवन, वकील कॉलनी, परभणी श्री श्रीधर कारेगावकर मो. ९४२००२३९२३
सर्वासाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी ६.०० वा श्री महालक्ष्मी मंदिर वैभवनगर, परभणी आनंदराव पवार मो. ९४२२१७६२७१
श्री. कच्छवे मो. ९४०४०७७०४१
सर्वासाठी शनिवार सकाळी ६.०० वा जनकल्याण सहकारी पतसंस्था विद्यानगर, परभणी श्री. अरुण कुंडीकर मो. ७०३०३७१०११
जलनेती व जल धौती
योगिक शुद्धिक्रिया
महिन्याचा दुसरा व चौथा रविवार सायंकाळी ६.०० वा गोरेकर काका भवन, अक्षदा मंगल कार्यालयाजवळ, परभणी श्री. सुंदरदास मोरे मो. ९४०३२५२१७२
श्री.ढाकरगे मो. ७०५८०९१२९४
योग शिक्षकांसाठी योगवर्ग बुधवार सकाळी ६.०० ते ७.३० गोरेकर काका भवन, अक्षदा मंगल कार्यालयाजवळ, परभणी श्री. कच्छवे मो. ९४०४०७७०४१
योग शिक्षकांसाठी नैपुण्यवर्ग शनिवार सकाळी ६.०० ते ७.३० गोरेकर काका भवन, अक्षदा मंगल कार्यालयाजवळ, परभणी श्री. कच्छवे मो. ९४०४०७७०४१